Is de Cito-toets verplicht?

Is de Cito-toets verplicht?

 

Een veel gestelde vraag van ouders met kinderen in het basisonderwijs is: Is de Cito-toets verplicht? Het antwoord op die vraag is “nee”. Maar vaak zijn ouders in de war met het begrip “Eindtoets”, want die is wél verplicht. Hoe zit dat nou?

 

Eindtoets

De Eindtoets is de laatste toets die basisschoolkinderen maken in groep 8. Sinds 2015 is dat verplicht. Het is de belangrijkste toets, want het is als het ware een stempel op hun schoolcarrière. De Eindtoets was voorheen synoniem voor de Cito-toets.

Intussen is dat niet zo. De Cito-toets is de toets die door de overheid wordt verstrekt, daar de overheid samen is gaan werken met het Cito. Maar er zijn ook andere Eindtoetsen op de markt, waaronder Route 8.

 

Cito-toets

De Cito-toets blijft echter de meest gekozen toets. Dat heeft te maken met het feit dat Cito leerlingvolgsystemen heeft die in het onderwijs door veel scholen gebruikt worden. De Cito-toets sluit hier prima bij aan en het is dus een stuk makkelijker om de gegevens van de Cito-toets te vergelijken met de gegevens die over kinderen en hun resultaten al bekend zijn.

Om die reden kiezen de meeste scholen nog altijd voor de Cito-toets. Deze wordt tegenwoordig pas afgenomen in april, waar dat eerder nog in februari was. Op die manier is de aanmeldcyclus al in volle gang en kunnen kinderen met een hogere Cito-score dan het schooladvies pas achteraf van klas wisselen.